ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ

ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔ.& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ –ΕΝΤΥΠΟ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΦΜ : 082744359

ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ.ΜΑΕ 57349/01/Β/04/411

ΑΘΗΝΑ